POĎME VYTVORIŤ SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ – ZÁZRIVSKÉ HALUŠKY 2024

Obec Zázrivá v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky. Termín podujatia je stanovený na 13.7.2024.
Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť návštevníkov, našich spoluobčanov ale i členov rôznych spolkov a organizácii pôsobiacich v obci /napr. poľovníci, futbalisti, požiarnici, učitelia a iní) aby si vytvorili súťažné družstvá a prihlásili sa do súťaže varenia bryndzových halušiek.

Súťažné tímy sa môžu nahlásiť mailom alebo telefonicky na: vcelarstvo.smolka@gmail.com, 0949069722.

Všetkých Vás srdečne pozývame 🙂