Podujatia v obecnej knižnici pre 1. stupeň ZŠ

V Obecnej knižnici v Zázrivej sa budú dňa 08.02.2018 v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka organizovať podujatia pre žiakov 1. stupňa základnej školy.
Témou podujatia budú:
–       pre 1.  ročník
Hra na básnikov s knihami M. Válka a P.O.Hviezdoslava  – čitateľská dielňa
–       pre  2. ročník
Ako sa Ferko Halabajka stal pekárom – Osmijankove rozprávky pre druhákov – čitateľská a výtvarná dielňa   – 30. výročie úmrtia K. Bendovej
–       pre 3. ročník
Sofia a tekvička – čitateľská  a výtvarná  dielňa  pre 3. ročník
–       pre 4. ročník
Nedokončený príbeh Lojza Kukučku – čitateľská dielňa spojená s tvorením Nedokončeného príbehu  Daniela Pastirčáka.

Podujatia v obecnej knižnici pre 1. stupeň ZŠ