Pomôžte v aktivitách Záchrannej stanice

Záchranná stanica v Zázrivej je určená na záchranu poranených alebo inak postihnutých voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Zaoberáme sa ich liečením, rehabilitáciou, prípravou na vypúštanie a samostatným návratom vyliečených jedincov do prírody
Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy funguje v Zázrivej už od roku 2001, máme teda bohaté skúsenosti s rehabilitáciou rôznych druhov. Za desať rokov našej činnosti sme do stanice prijali vyše 500 živočíchov najrozmanitejčích druhov. Jednalo sa o vyše 20 druhov vtákov, 7 druhov cicavcov, 3 druhy obojživelníkov a 2 druhy plazov.
Najčastejšími druhmi sú: orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Tieto tri druhy tvoria zhruba jednu tretinu všetkých pacientov. V dlhodobom priemere sa nám dari vrátit do prírody viac ako polovicu z prijatých živočíchov.
www.zachranazvierat.sk

Pomôžte v aktivitách Záchrannej stanice, venujte nám 2% z dane:
Prímateľ pre 2% dane:
IČO: 37811231
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Sídlo-ulica: Dolina
Číslo: 61
PSČ: 027 05
Obec: Zázrivá
Vyhlasenie pre zamestnancov tu:
Ďakujeme