Poskytnutie dotácie – Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

V nadväznosti na našu žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce súvisiacej s plnením úloh samosprávnych pôsobností, oznámilo Ministerstvo financií, že nám poskytuje na úhradu nákladov akcie „Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska“ účelovú dotáciu v sume 10 000,-€.

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska

Poskytnutie dotácie - Oprava fasády a zateplenie budovy zdravotného strediska