Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca

V nedeľu (30.11.2014) sme spoločne posvätili a rozsvietili prvú sviecu v adventnom venci na našom námestí. Zároveň  sme si pripomenuli pri tejto príležitosti 20. výročie zaslania vianočného stromu zo Zázrivej do Vatikánu, verejnou videoprojekciou dokumentárneho filmu z cesty stromu. Zúčastnených zohrial podávaný teplý punč.

Ďakujeme za Vašu účasť.