Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca

Obec Zázrivá v spolupráci s Farským úradom Zázrivá, vás srdečne pozýva na slávnostné Posvätenie a požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece. Stretnutie sa uskutoční na námestí dňa 03.12. 2023. t.j. v nedeľu po 2. svätej omši, kde nám náš duchovný otec posvätí spoločný adventný veniec a zapálime na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá symbolizuje nádej.

Prajem Vám, nech je čas adventu vo Vašich domácnostiach plný Božieho požehnania, lásky, pokoja, radosti a dobrej vôle.