Povinné očkovanie psov proti besnote spojené s čipovaním psov

Oznamujeme majiteľom a chovateľov psov z osád Ústredie a Plešivá, že dňa 29.08.2019 t.j. vo štvrtok, v čase od 9:00 do 11:00 sa v Ústredí za nákupným strediskom vykoná povinné očkovanie psov proti besnote spojené s čipovaním psov.

Poplatok za očkovanie je 6,-€ a poplatok za čipovanie je 15,-€

V zmysle zákona č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je majiteľ psa, ktorý je narodený pred 31.08.2018 povinný dať psa začipovať najneskôr do 31.10.2019. Psa ktorý je narodený po 01.09.2018 je potrebné dať zaočkovať najneskôr do 12 týždňov veku psa.

Veterinárny lekár je povinný po začipovaní psa zaevidovať do centrálneho registra. Na túto registráciu potrebuje veterinárny lekár údaje:
– o psovi v rozsahu – meno, druh, plemeno, pohlavie a dátum narodenia zvieraťa,
– o majiteľovi v rozsahu – meno, priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu a telefónne číslo majiteľa psa

Z tohto dôvodu je potrebné, by si majitelia psov, ktorý prídu vo štvrtok 29.08.2019 v čase od 9:00 do 11:00 hod. za nákupné stredisko v ústredí zaočkovať a začipovať psa priniesli so sebou aj občiansky preukaz alebo uvedené údaje poskytli veterinárnemu lekárovi.