POVINNOSŤ REGISTRÁCIE CHOVU KONÍ

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín upozorňuje všetkých chovateľov koní, že každý chov s koňovitými zvieratami (už od jedného kusa zvieraťa) musí byť registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ).

Chovateľ vykonáva registráciu nasledovne:
– Chov koní sa registruje vypísaním tlačiva „Registrácia chovu“,
– Registráciu potvrdzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín. Pelhŕimovská 2055 /7, 026 01 Dolný Kubín

Tel. kontakt: RVPS Dolný Kubín 0911 862 841 ,043 5820930,

prípadne Veterinárne stredisko Trstená : 0905 752322,

V prípade zistenia neregistrovaných chovov Regionálna veterinárna a potravinová správa je povinná uložiť pokutu / pre fyzické osoby do 300 Eur., pre právnické osoby do 3500 Eur

Povinnosť neregistrovaní chovatelov koní

Povinnosť neregistrovaní chovatelov koní