Povinnosť podať daňové priznanie

Obecný úrad Zázrivá oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý občan, ktorý v roku 2020 kúpil, zdedil, predal, postavil alebo zbúral nejakú nehnuteľnosť, povinný urobiť daňové priznanie a v súčasnej situácii vyhlásenia lockdownu poslať ho na mail podateľne (podatelna@zazriva.com), alebo vypísané vložiť do schránky na obecnom úrade do konca mesiaca január. Prípadné otázky konzultujte na č.t. 0435896231.

Tlačivo Priznanie k dani vo forme PDF tu na stiahnutie:  ikona-pdf - Neat Houses