Pozor chodci !

Pozor chodci

 

Pozor chodci

Najčastejšou príčinou dopravnej nehody s účasťou chodca je neoznačený chodec bez reflexných prvkov alebo bez reflexného bezpečnostného odevu. Následkom takejto dopravnej nehody býva ťažké zranenie s trvalými následkami dokonca aj smrť samotného chodca.
Na základe týchto skutočností došlo od 1. 1. 2014 k úprave Zákona  č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 52 odseku (3). Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti (tma, šero, dážď, sneh, hmla, fujavica) musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. (aj v obci)!!!
Chodcom sa podľa tohto zákona rozumie: účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera,
Chodcovi idúcemu po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti bez reflexných prvkov alebo reflexného bezpečnostného odevu (aj v obci), hrozí sankcia 30€.
Polícii nejde o ukladanie sankcii chodcom, ktorí nerešpektujú zákon, ale hlavne o ochranu ich života a zdravia.
Je veľmi dôležité, aby sa táto skutočnosť nepodceňovala, pretože najcennejšie čo človek môže mať je jeho život a zdravie. Preto dodržiavaním povinnosti zo zákona a správnym prístupom k prevencii, sa bude spoločnosť a hlavne občan cítiť bezpečne, čo bude mať vplyv hlavne na kvalitu nášho života.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Dolnom Kubíne

Pozor chodci