Pozývame Vás na účasť vo výskume

Pozývame Vás na účasť vo výskume

Pozývame Vás na účasť vo výskume

Skupinová diskusia (tzv. focus group) o spoločenských problémoch, o tom ako ich vnímate a ako by ich bolo potrebné riešiť, bude prebiehať 4. decembra 2015 v zasadačke obecného úradu v Zázrivej o 16:30 prípadne veľkej účasti druhá skupina približne 18:00. V rámci diskusie nebudeme testovať vaše vedomosti. Zaujímajú nás skôr vaše názory, postoje a skúsenosti. Skupinová diskusia bude trvať 90 minút, bude spracovaná pre akademické účely a všetkým účastníkom garantujeme plnú anonymitu a honorár 20 €.

Pokiaľ ste vo veku medzi 30 – 60 rokov, bývate na Orave a chcete sa skupinovej diskusie zúčastniť, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Účasť na diskusii je možná len na základe registrácie: http://bit.ly/vyskum2016

Počet diskutujúcich je limitovaný.

Telefón: 0944 513 611    E-mail:    vyskum2016@gmall.com

Odmena za účasť vo výskume je 20 €

Garanti výskumu: Pavol Baboš & Aneta Világi Filozofická fakulta UK v Bratislave
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pozývame Vás na účasť vo výskume