Pracovná pozícia kuchár/kuchárka

Centrum sociálnych služieb Terchová, pracovisko Zázrivá, Havrania 35, ponúka voľnú pracovnú pozíciu kuchár/kuchárka, s možným nástupom od 01.01.2021.
Požiadavky – výučný list v odbore kuchár

Platové podmienky – mzdové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z. z – Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, 677,50 € + osobný príplatok (v zmysle § 10 zákona č. 553/2003)

Práca na zmeny: jednozmenná

Pracovný pomer: doba určitá, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: výučný list odbor – kuchár/ka

Kontaktná osoba pre bližšie informácie       
– riaditeľka  zariadenia Mgr. Martina Lašutová       
– tel. číslo 0907 611 581
– email martina.lasutova@vuczilina.sk,

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu: martina.lasutova@vuczilina.sk, osobne alebo poštou na adresu: CSS Terchová, Andreja Hlinku 234/8, 013 06 Terchová