Priateľské stretnutie folkloristov

Obec Zázrivá v spolupráci s kultúrno umeleckým súborom detí zo Srbska AKUD – Duke Step – Belehrad – Srbsko, pod vedením Vladimíra Vasiča a Pavla Maglovského a DFS Zázrivček, Vás všetkých srdečne pozývajú na vystúpenie, ktoré bude v stredu 11.4.2012 v kultúrnom dome Zázrivá o 16°° hod. vstup je voľný.