Príbeh obecných zemiakov

Je tu opäť začiatok jesene, ktorá má svoje čaro. Dobrý gazda ale myslí na jeseň už na jar v zmysle hesla: „Čo si na jar zasadíš, to na jeseň pozbieraš“. Preto sme na obci uvítali iniciatívu od niektorých občanov, s ktorou prišiel na obecný úrad za našim pánom starostom obce Matúšom Mníchom p. Martin Makar, pokusne zasadiť „obecné zemiaky“.

Nápad sa starostovi obce celkom zapáčil, pretože sa s touto myšlienkou pohrával už dlhší čas a iniciatíva podporila rozhodnutie urobiť pilotný projekt sadby obecných zemiakov. Dôležité v tomto nápade bolo dopestovanie zemiakov bez umelých a chemických  hnojív tak, aby sme mohli zemiaky po dopestovaní bez problémov po testoch na dusičnany a ľahké kovy dať našim deťom na spotrebu do školskej jedálne. Takto došlo k dohode , kde v konečnom dôsledku  starosta dohodol s majiteľom pozemku Igorom Otrubom a poľnohospodárskym družstvom, že môžeme zemiaky zasadiť na pole v Doline.

Starosta za vlastné peniaze zakúpil certifikovanú sadbu a za pomoci zamestnancov obce, priaznivcov tohto nápadu zorali, upravili kultivátorom pole a zasadili zakúpené zemiaky. Tu treba poďakovať priaznivcom p. Igorovi Otrubovi, Jánovi Fedorovi, Petrovi Mahútovi, Jozefovi Flajsovi …. ako aj zamestnancom obce, ktorí tento projekt podporovali.

Po zasadení zemiakov sme sa stretli s p. riaditeľom našej školy Jurajom Jonákom, kde sme pripravili plán ako do tohto projektu zainteresovať deti našej školy. Pán riaditeľ zahrnul túto činnosť do plánu vzdelávania ako súčasť regionálnej výchovy. Všetko sa v podstate pripravilo a premyslelo, už sa len postupne sledovalo ako  nám postupne zemiaky zchádzali, kvitli a ako sa pod koreňmi objavovala úroda. Všetko bolo nad očakávanie, každý kto išiel okolo videl nádherný fialový lán našich zemiakov, ktorý postupne odkvitol a úroda bujnela. Potichu sme tŕpli, aby nás v zbere úrody nepredbehli srnky a jelene. Urobili sme aj opatrenie formou pevného oplotenia a pachového oplotku. Úroda sa ukázala veľmi dobrá a aj na zber zemiakov sme vystihli krásny slnečný septembrový deň. Zemiaky sú plodina, ktorá sa pomerne ľahko dá dopestovať ale zároveň sú ľahkou korisťou pre zvieratá.

Nakoniec sme sa pustili do práce a v jedno septembrové slnečné dopoludnie sme zemiaky vyorávali.  Úrodu sme mali veľmi bohatú a peknú. Bolo radosťou zbierať krásne a veľké zemiaky. Na pomoc nám podľa plánu prišli žiaci 5. až 9. ročníka zo Základnej školy v Zázrivej,  ktorých bolo okolo 115. Školákom sme ponúkli občerstvenie a to  bola  kofola a bageta. Všetkým deťom ale aj pedagogickým pracovníkom a účastníkom tejto brigády v rámci regionálneho vzdelávania chceme poďakovať a veľmi pekne pochváliť, lebo boli veľmi usilovní. Veď dnešné deti si takúto brigádu už ani nevedia predstaviť. Myslíme, že podobné brigády by dnešným školákom nezaškodili. Mnohým deťom chýba kontakt s prírodou a toto je cesta ako to napraviť. Možno by si viac vážili to, koľko práce stojí za vypestovaním zemiakov, alebo dopestovaním jablka, ktoré veľakrát deti odhodia. Deti by mali bližšie k prírode a mali by aj pobyt na čerstvom vzduchu. Ešte raz veľká vďaka deťom, že to vzali ako výborné spestrenie vyučovania a nebolo ich treba do ničoho nútiť. Poďakovanie patrí predovšetkým pánovi starostovi, p. riaditeľovi základnej školy ,pani učiteľkám aj pánom učiteľom, traktoristom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a podieľali pri prácach okolo týchto zemiakov ako aj pri ich zbere. No a pre tých pochybovačov zemiaky naozaj pôjdu po  prebraní a otestovaní na Štátnom veterinárnom ústave v Dolnom Kubíne do našej školskej jedálne, aby sme deťom mohli trocha spestriť jedálny lístok zemiakmi, ktoré sú zdravé a ktoré si sami nazbierali. Zemiaky sú drahé a je ich nedostatok. Zanikli družstvá a na poliach kde sa kedysi urodilo množstvo zemiakov, je teraz buď tráva, alebo burina.

Napriek mnohým problémom sme všetci zainteresovaní presvedčení, že toto je možno cesta akou ísť do budúcna. Určite nás drobné problémy ani zvieratá neodradia od pokračovania v našej snahe. Tešíme sa na ďalší rok.

S veľkým  poďakovaním  pracovníci obce v Zázrivej.

Link na video reportáž RTVS Regina – Denný magazín o živote v regiónoch, vysielané štvrtok 28.09.2023 16:30, Príbeh obecných zemiakov čas 06:30 https://www.rtvs.sk/embed/archive/14356/426552