Príhovor starostu obce pri príležitosti slávnostného otvorenia novozrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Vaša excelencia, otec biskup Andrej Imrich,
vážený páni farári,
vážené slávnostné zhromaždenie,
zišli sme sa tu, v Zázrivej, na počesť znovusprístupnenia nášho  starého kostola Všetkých svätých po jeho oprave.
Tak ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu inak ani pri našom kostole Všetkých svätých. Písal sa rok 1796 keď pod patronátom a financovaní Oravského kompossesorátu zázrivskí farníci postavili tento náš kostol a  zasvätili ho všetkým svätým. Možno sa nám to dnes zdá jednoduché, ale treba pripomenúť, že Zázrivá v tom čase bola veľmi chudobná dedina a napriek tomu, v takýchto ťažkých časoch, zbožní zázrivskí farníci dokázali zabezpečiť všetku pomocnú a povoznícku prácu.
Tento kostol, zasvätený Všetkým svätým, slúžil pod patronátom oravského kompossesorátu zázrivským  farníkom  až do roku 1931. To už bol postavený nový kostol, ktorý bol skolaudovaný 11.augusta  roku 1931. Radosť z kolaudácie  zatienil požiar tohto kostola, kde dnes stojíme, lebo v deň kolaudácie vo večerných hodinách vyhorel. Pri požiari zhorela väčšina vnútorného vybavenia.
Treba povedať, že nový kostol bol na tú dobu obdivuhodnou stavbou a aj po rokoch vieme, že občania Zázrivej priniesli pri stavbe nového kostola nemalé obete.
História starého kostola Všetkých svätých po vyhorení akoby zastala. Po požiari sa vyčistili priestory kostola a čo sa dalo zachrániť, sa zachovalo. Občas sa ľudia stretli na pobožnosti. Čas plynul a kostol poznačoval zub času.
Po novembri 1989 sa veľakrát hovorilo o potrebe opravy  starého kostola, ako sme si ho medzi sebou nazvali.
V roku 2010 Obec Zázrivá podala žiadosť na prefinancovanie opravy cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Projekt nebol schválený.
V roku 2011 sme sa spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rozhodli, že treba konečne splniť dlhoročné sľuby a ruiny nášho starého kostola začať postupne opravovať.
Možno aj v duchu porekadla: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže,“ sme začali s opravou. Ako sa ukázalo, porekadlo začalo fungovať a postupne sme získavali peniaze od rôznych organizácii a jednotlivcov.
Za ich výdatnej podpory sme postupne opravili vežu kostola a potom domurovali a opravili múry. A výsledok tu dnes všetci vidíte. Teraz, v krátkom opise udalostí to vyzerá celkom jednoducho, ale priznám sa, že situácia počas opráv sa ukázala možno niekedy horšia, ako sme všetci, ktorí sme na oprave spolupracovali, čakali.

Príhovor starostu obce

Vaša excelencia, vážení páni farári, milí hostia, milí spoluobčania! Stojíme tu v opravenom kostole a tešíme sa z vydarenej roboty. Tak, ako sme odmalička rodičmi a blízkymi vychovávaní ďakovať za milé slovo, pekné veci, tak treba aj dnes poďakovať všetkým, vďaka ktorým  tu  dnes prežívame tieto radostné chvíle.
Možno v prvom rade poďakujme, každý v duchu našim predkom, že vo viere postavili tento kostol, ktorý sme si aj pre pamiatku na nich opravili.
Ďakujem všetkým, ktorí nám prispeli na túto opravu a to menovite:
Úrad vlády  Slovenskej republiky,
Slovenská agentúra životného prostredia,
Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,
Nadácia PONTIS Slovenskej sporiteľne a.s.,
Okrúhlica Pozemkové spoločenstvo,
Urbár pozemkové spoločenstvo Zázrivá,
Bziny pozemkové spoločenstvo,
Farský úrad Zázrivá,
Turizmus Zázrivá záujmové združenie,
Žofia Majdišová ,Zázrivá Grúne 19,
Roman Brutenič s manželkou Bratislava,
Cyril Ligas, Zázrivá stred 46,
rodina Jozefa Karcola  Havrania 15,
Ing. Ján Pagerka  Senica rodák z Havranej,
rodina Ľuba Jurčíka, Stred 383,
rodina Augustína Trnovca, Stred 382,
Ondrej Karcol, Stred 333,
Vincent Karcol, Končitá 14,
Pavol Barienčík, Stred 377
Lukáš Otruba, Plešivá 13.
Ďakujem Petrovi Jurčíkovi z Plešivej 31 a Romanovi Mníchovi z Havranej 38 za tesárske práce a pánovi Mariánovi Guričanovi z Ústredia 233 za vedenie murárskych prác.

Ďakujem aj všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri oprave tohto kostola. Osobitne by som chcel poďakovať našim občanom, ktorí tu odpracovali svoju povinnosť v hmotnej núdzi. Pracovali naozaj svedomito. Ďakujem ešte raz všetkým, lebo bez tejto pomoci by sme náš sen o opravenom kostole asi nedosnívali.
Vaša Excelencia otec biskup, vážení páni farári, milí hostia, milí spoluobčania! Je rok 2014 a možno je v tom trochu symboliky, že práve pred 20 rokmi sme darovali z našej obce strom Svätému otcovi do Ríma a Vy, otec biskup, ste ho s nami vyprevádzali. A teraz o 20 rokov tu spoločne slávime pobožnosť v opravenom kostole Všetkých svätých .

Príhovor starostu obce

Milí spoluobčania, teraz tu stojíme  v opravenom kostole Všetkých svätých a možno popri radosti premýšľame, čo bude ďalej, ako ho využijeme. Myslím si, že každý z nás si nájde priestor a čas na zastavenie v ňom, na pobožnosť a spomenie si na svojich predkov. Možno si zodpovie na otázky: Kto som? Kde patrím? Ako žijem? a  podobne. Sú to otázky v dnešnej dobe tak potrebné pre nás všetkých.
Myslím, že naša snaha sa oplatila, dali sme si pekný darček  a tak isto sme dali darček našim predkom, ktorí tu ležia okolo kostola, zaslúžili si to od nás .
Vaša Excelencia otec biskup, vážený páni farári, milí hostia ďakujem Vám, že ste prišli tu medzi nás do Zázrivej prežiť s nami túto radosť.

Ďakujem
Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce

…článok v týždenníku Orava

 

Vaša excelencia, otec biskup Andrej Imrich,

Vážený páni farári,

Vážené slávnostné zhromaždenie,

zišli sme sa tu, v Zázrivej, na počesť znovu sprístupnenia nášho starého kostola Všetkých svätých po jeho oprave.

Tak ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu inak ani pri našom kostole Všetkých svätých. Písal sa rok 1796 keď pod patronátom a financovaní Oravského komposesorátu zázrivskí farníci postavili tento náš kostol a zasvätili ho všetkým svätým. Možno sa nám to dnes zdá jednoduché, ale treba pripomenúť, že Zázrivá v tom čase bola veľmi chudobná dedina a napriek tomu, v takýchto ťažkých časoch, zbožný zázrivskí farníci dokázali zabezpečiť všetku pomocnú a povoznícku prácu.

Tento kostol, zasvätený Všetkým svätým, slúžil pod patronátom oravského komposesorátu zázrivským farníkom až do roku 1931. To už bol postavený nový kostol, ktorý bol skolaudovaný 11.augusta roku 1931. Radosť z kolaudácie zatienil požiar tohto kostola, kde dnes stojíme, lebo v deň kolaudácie vo večerných hodinách vyhorel. Pri požiari zhorela väčšina vnútorného vybavenia.

Treba povedať, že nový kostol bol na tú dobu obdivuhodnou stavbou a aj po rokoch vieme, že občania Zázrivej priniesli pri stavbe nového kostola nemalé obete.

História starého kostola Všetkých svätých po vyhorení akoby zastala. Po požiari sa vyčistili priestory kostola a čo sa dalo zachrániť sa zachovalo. Občas sa ľudia stretli na pobožnosti. Čas plynul a kostol poznačoval zub času.

Po novembri 1989 sa veľakrát hovorilo o potrebe opravy starého kostola, ako sme si ho medzi sebou nazvali.

V roku 2010 Obec Zázrivá podala žiadosť na prefinancovanie opravy cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Projekt nebol schválený.

V roku 2011 sme sa spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rozhodli, že treba konečne splniť dlhoročné sľuby a ruiny nášho starého kostola začať postupne opravovať.

Možno aj v duchu porekadla: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže,“ sme začali s opravou. Ako sa ukázalo, porekadlo začalo fungovať a postupne sme získavali peniaze od rôznych organizácii a jednotlivcov.

Za ich výdatnej podpory sme postupne opravili vežu kostola a potom domurovali a vyspravili múry a výsledok tu dnes všetci vidíte. Teraz, v krátkom opise udalostí to vyzerá celkom jednoducho, ale priznám sa, že situácia počas opráv sa ukázala možno niekedy horšia ako sme všetci, ktorí sme na oprave spolupracovali čakali .

Vaša excelencia, vážený páni farári, milí hostia, milí spoluobčania stojíme tu v opravenom kostole a tešíme sa z vydarenej roboty. Tak ako sme odmalička rodičmi a blízkymi vychovávaní ďakovať za milé slovo, pekné veci, tak treba aj dnes poďakovať všetkým, vďaka ktorým tu dnes prežívame tieto radostné chvíle.

Možno v prvom rade poďakujme, každý v duchu našim predkom, že vo viere postavili tento kostol, ktorý sme si aj pre pamiatku na nich opravili.

Ďakujem všetkým, ktorí nám prispeli na túto opravu a to menovite:

Úrad vlády Slovenskej republiky,

Slovenská agentúra životného prostredia,

Prvá stavebná sporiteľňa a.s.,

Nadácia PONTIS Slovenskej sporiteľne a.s.,

Okrúhlica Pozemkové spoločenstvo,

Urbár pozemkové spoločenstvo Zázrivá,

Bziny pozemkové spoločenstvo,

Farský úrad Zázrivá,

Turizmus Zázrivá záujmové združenie,

Žofia Majdišová ,Zázrivá Grúne 19,

Roman Brutenič s manželkou Bratislava,

Cyril Ligas, Zázrivá stred 46,

rodina Jozefa Karcola Havrania 15,

Ing. Ján Pagerka Senica rodák z Havranej,

rodina Ľuba Jurčíka, Stred 383,

rodina Augustína Trnovca, Stred 382,

Ondrej Karcol, Stred 333,

Vincent Karcol, Končitá 14,

Pavol Barienčík, Stred 377

Lukáš Otruba, Plešivá 13.

Ďakujem Petrovi Jurčíkovi z Plešivej 31 a Romanovi Mníchovi z Havranej 38 za tesárske práce a pánovi Mariánovi Guričanovi z Ústredia 233 za vedenie murárskych prác.

Ďakujem aj všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri oprave tohto kostola. Osobitne by som chcel poďakovať našim občanom, ktorí tu odpracovali svoju povinnosť v hmotnej núdzi. Pracovali naozaj svedomito. Ďakujem ešte raz všetkým, lebo bez tejto pomoci by sme náš sen o opravenom kostole asi nedosnívali.

Vaša Excelencia otec biskup, Vážení páni farári, milí hostia ,milí spoluobčania je rok 2014 a možno je v tom trochu symboliky, že práve pred 20 rokmi sme darovali z našej obce strom Svätému otcovi do Ríma a Vy otec biskup ste ho s nami vyprevádzali, a teraz o 20 rokov tu spoločne slávime pobožnosť v opravenom kostole Všetkých svätých .

Milí spoluobčania, teraz tu stojíme v opravenom kostole Všetkých svätých a možno popri radosti premýšľame čo bude ďalej, ako ho využijeme. Myslím si, že každý z nás si nájde priestor a čas na zastavenie v ňom, na pobožnosť a spomenie si na svojich predkov. Možno si zodpovie na otázky: Kto som? Kde patrím? Ako žijem? a podobne. Sú to otázky v dnešnej dobe tak potrebné pre nás všetkých.

Myslím, že naša snaha sa oplatila, dali sme si pekný darček a tak isto sme dali darček našim predkom, ktorí tu ležia okolo kostola, zaslúžili si to od nás .

Vaša Excelencia otec biskup, Vážený páni farári, milí hostia ďakujem Vám, že ste prišli tu medzi nás do Zázrivej prežiť s nami túto radosť.

Ďakujem