PROJEKT OBCE 2014 – Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest

PROJEKT OBCE 2014 - Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest

Hlavným cieľom projektu je podporiť spoluprácu na úrovni lokálnej samosprávy s podnikateľským prostredím.
Tento cieľ zahŕňa nižšie ciele, ako je vytvorenie podmienok na zabezpečenie príjmov formou predaja propagácie podnikateľov registrovaných na území a podporou predaja alebo prenájmu nehnuteľností na území, ktoré by mohli oživiť podnikateľské prostredie v obci.

Firmy v obci
Aktuálny zoznam všetkých podnikateľov na území vašej obce  jednoducho  zaradíte na svoj web a my sa vám ho budeme pravidelne na týždennej báze aktualizovať.  Príjem si obec  môže zabezpečiť oslovením podnikateľov z tohto zoznamu, ktorým dá možnosť  firmu spropagovať a získať tým nových klientov. Túto službu ponúka  naša obec pre   firmy zadarmo.

Firmy v obci

Podnikajte v obci
Súčasťou tohto projektu je aj možnosť príjmov z predaja a prenájmu obecných budov, areálov, pozemkov na podnikanie zverejnených  na podstránke (pravá bočná lišta nášho webu) čo v konečnom dôsledku prinesie nové pracovné príležitosti. Sú tu štatistické  či demografické informácie o obci, ktoré sú Vám v tomto projekte k dispozícii.

Podnikajte v obci

 

PROJEKT OBCE 2014 - Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest

 

V prípade záujmu bezplatnej propagácie na našej obecnej stránke, na zverejnenie nehnuteľností vo Vašom vlastníctve vhodných na prenájom alebo predaj (budovy, pozemky, kancelárske či výrobné priestory), vyplňte  formuláre a zašlite na našu mailovú adresu: info@zazriva.com alebo karol.karcol@gmail.com

Stiahnite si formuláre na vyplnenie:
Formulár pre reality
Formulár pre reklamu firmy