Prosba o spoluprácu – zabezpečovanie sociálnych služieb ŽSK

Žilinský samosprávny kraj už takmer mesiac realizuje zber dát od samospráv, poskytovateľov sociálnej služby, ale aj širokej verejnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Mnohé mestá a obce sa už zapojili, stále nám však chýbajú informácie napríklad aj za Vašu samosprávu. Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali mať reálny obraz o situácii v našich regiónoch a dokázali nastaviť stratégiu rozvoja sociálnych služieb kraja podľa skutočných potrieb obyvateľov.

Uvedomujeme si, že pracovných povinností je veľa a času málo, pokiaľ by sa Vám však podarilo si niekoľko minút vyhradiť a vyplniť nám priložený dotazník, bolo by to pre nás veľmi nápomocné. V prílohe posielam aj pdf verziu, v prípade, ak by bol problém pri vypĺňaní elektronickej podoby dotazníka alebo by ste si chceli otázky vopred pozrieť. 

PDF – Občania – Koncepcia rozvoja sociálnych služieb ŽSK 2024+ – Formuláre Google

Informácie, ktoré nám poskytnete sú pre nás mimoriadne cenné, pretože budú podkladom pre vypracovanie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2024-2031, ktorú pripravuje odbor sociálnych vecí ŽSK vedený pani riaditeľkou Ivetou Ďurišovou.

Veľmi by sme Vás chceli poprosiť, aby ste si našli chvíľku času a dotazník vyplnili. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

  • DOTAZNÍK PRE OBČANOV:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnw-AdaC5NI29KdwBu4yJ9UiAOdAC7LdZYkeaZMSx-pqa2Xw/viewform?usp=sf_link

Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme.

s úctou,
pracovný tím Žilinského samosprávneho kraja

Mgr. Martina Remencová
koordinátorka participácie
kancelária predsedníčky ŽSK

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 | 011 09 Žilina
+421 41 5032 348
Martina.Remencova@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk