Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem
1. deň ich konania na sobotu 16.marca 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30.januára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21.februára 2019.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30.marca 2019.

Andrej Danko v.r.

rozhodnutie v PDF formáte na stiahnutie