Rozlúčka s letom

Akcia začne 13°°hod., 8.9.2012 v kultúrnom dome, najprv Vám premietneme rozprávku, potom budú súťaže a detská diskotéka. Diskotéka pre starších začne o 21°° hod. Vstupné 2 eurá.