Šipkársky klub Zázrivá – ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTS

Šipkársky klub Zázrivá vznikol v polovičke apríla minulého roka a svoju činnosť vykonáva v budove bývalej Materskej škôlky (športcentrum Zázrivá). Iniciátorom založenia klubu bol Igor Otruba, ktorý sa šípkam venuje viac ako 3 roky. Prvé počiatky súťaženia v šípkach začali v autodielni, kde si všimli kamaráti a zákazníci terč časom. Zbudilo to ich záujem o hru, hráči pribúdali až to vyústilo do nápadu založenia klubu v Zázrivej. Jedným s nich bol aj starosta obce Matúš Mních a na základe týchto priateľských stretnutí pri hádzaní šípok na terč, vznikla myšlienka potreby väčších priestorov pre hranie. Z občasného hrania sa časom stalo hobby, ktoré sme povýšili na vyššiu úroveň založením šipkárskeho klubu. V krátkom čase sa nám podarilo zariadiť ponúknuté nevyužité priestory obce, kde mame momentálne 11 terčov, z toho 1 terč je priamo na verejný youtube live stream.

Postupne sme zintenzívňovali tréningy až sa naša komunita rozrástla a momentálne máme členskú základnú 20 aktívnych hráčov. Aktuálne máme založené OZ, ktorým sme na 1. ustanovujúcej členskej schôdzi v septembri 2022, zvolili vedenie a požiadali ZŠO o zaregistrovanie do organizácie zväzu. Predsedom klubu je iniciátor a zakladateľ šopiek v Zázrivej Igor Otruba, ďalšími dôležitými aktívnymi členmi sú: Jozef Hlbočan, Klaudie Mníchová , Miroslav Jellúš, Karol Karcol a Matúš Mních. Všetci spomenutí ľudia sa výrazne podieľajú na rozvoji nášho klubu. V začiatkoch nám veľmi pomohli rady a skúsenosti p. Stanislava Bartošsa predsedu klubu DC Vrútky, za čo veľmi pekne ďakujeme. Momentálne máme naviazanú spoluprácu s viacerými klubmi ako napr. DC Poprad, Oravská šípka, DC Podhale Nový Targ PL a DC Jablonka PL.
Prvý turnaj bol 29.4.2022 ako otvárací turnaj nášho klubu pomenovaný ako Putovný pohár starostu obce Zázrivá. Zúčastnilo sa ho cez 40 hráčov z Oravy Liptova Žiliny Martina. Po tomto turnaji a veľmi dobrých ohlasoch, začala naša popularita veľmi rýchlo narastať a záujem o ďalšie podujatia vzrástol.
Po dohode v klube sme rozhodli že takéto podujatia budeme organizovať každý druhý víkend. Vytvorené podmienky zúčastnení dlhodobo hrajúci súťažné hráči, ohodnotili ako jedny z najlepších v širokom okolí ak nie na Slovensku. Za rok činnosti klubu máme zorganizovaných cez 40 súťažných turnajov. Vrcholom nášho snaženia /január 2023/ vznikla myšlienka zorganizovať nejaké veľké šipkárske podujatie u nás v KD Zázrivá. Keďže majstrovstvá Oravy už tradične organizujú v Oravskom Veselom, naša myšlienka bola zorganizovať Oravsky pohár.

Z myšlienky sa stala realita 29.04.2023 presne po roku na výročie klubu. Náročnosť podujatia si vyžiadala dôsledné plánovanie a rozdelenie úloh medzi členov klubu, ktoré prebehlo podľa stanoveného plánu. Výnimočnosť podujatia ocenili všetci zúčastnení hráči v počte 94, ktorá súťažili v 5 kategóriách /muži, ženy, juniori U13, U18 a vo dvojiciach. V silnej konkurencii kvalitných hráčov z rôznych časti Slovenska a Poľska nás teší fakt, že víťazom sa stal hráč domáceho klubu DC Zázrivá – Andrej Zaťko /momentálna jednotka klubu/ a putovný pohár ostal doma. Náš klub reprezentovalo v každej kategórií 9 hráčov s peknými výsledkami. Do top 8 sa dostali Ľuboš Pindiak, Šimon Remenec, a do top 16 Maroš Lacko. Ani junior Lukas Pindiak nesklamal a osadil pekní 3. miesto.
Veľkým prekvapením turnaja bolo skoré vypadnutie favoritov tohto turnaja a finalistov tohtoročných majstrovstiev Oravy v Oravskom Veselom /Marek Bača – Dolný Kubín top 32, Pavol Janotka – Oravské Veselé top 32/. Gratulujeme všetkým ocenením hráčom a ďakujeme všetkých zúčastnením za podporu a účasť , a hlavne Andrejovi Zaťkovy za reprezentáciu nášho klubu DC Zázrivá. Najväčším poďakovaním sú pre nás skvele ohlasy. Týmto podujatím sme chceli ukázať aj kompetentným v slovenskom šipkárskom zväz, že šípky sa dajú robiť na lepšej úrovni a sme ochotní sa takýmito podujatiami podieľať na rozvoji tohto športu na Slovensku.
Všetkým sľubujeme, že budeme a vytrváme v snažení naďalej organizovať a vylepšovať šípkárske podujatia.
Na záver chcem poďakovať všetkým cez 30 sponzorom a ľudom okolo toho, bez ktorých by nebolo možne takéto podujatie zorganizovať. Veľké poďakovanie patrí aj obci Zázrivá ktorá nám vyšlo vo všetkom v ústrety.
Ďakujem, úctou Igor Otruba – predseda Šípkarskeho klubu Zázrivá.