Slávnostne odovzdanie hasičského auta pre DHZ Zázrivá

Slávnostne odovzdanie hasičského auta pre DHZ Zázrivá

Príhovor starostu obce Zázrivá

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky a minister vnútra, vážení hostia, milí spoluobčania

Dovoľte mi privítať Vás, ako starosta obce v mene našich spoluobčanov v našej obci Zázrivá o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku  1556 v donačnej listine  od kráľa Ferdinanda  ktorou daroval Oravu s Valašskou Dubovou  Thurzovcom.
Vítam medzi nami podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra  Slovenskej republiky  pána Róberta Kaliňáka a zároveň Vám pán minister prajem všetko najlepšie k Vašim dnešným meninám. Ďalej medzi nami vítam poslanca NR SR a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, prezidenta Hasičského a záchranného zboru  Slovenskej republiky  generála Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pána Vendelína Horváta, pána Jaroslava Kapustiaka  riaditeľa Krajského riaditeľstva HZZ v Žiline, prednostu okresného úradu v Dolnom Kubíne Ľubomíra Bláhu, veliteľa Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne p. Púčika  predsedu okresnej organizácie Dobrovoľných hasičov v Dolnom Kubíne Petra Sršeňa ako aj Vás všetkých milí hostia  a spoluobčania. Vítam Vás  dnes  modernej dedine s počtom obyvateľov 2658 kde sa snažíme uchovávať staré zvyky a zároveň žiť v tomto modernom svete vedy a techniky kde slušnosť pracovitosť poctivosť a dobré mravy  sa akosi vytrácajú.
Vítame vás v dedine, kde máme dobre fungujúcu Základnú školu, Materskú školu a spoločenské organizácie ako Dobrovoľný hasičský zbor, futbalový oddiel Fatran Zázrivá, dedinský folklórny súbor Kýčera, detský folklórny súbor Zázrivček. Folklórny súbor Vás privíta svojim krátkym vystúpením.
Vážený pán minister, veľmi nás potešilo že ste si popri svojom náročnom programe našiel čas na krátku zastávku v našej obci aby ste nám odovzdali zreparované hasičské auto a popri tom si s nami vymenili pár milých slov.
Je veľmi dobre že po dlhej dobe ste sa Vy osobne zasadili o to aby dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky dostala techniku akú si právom pre svoju dobrovoľnú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi zasluhuje.

Vážený pán Minister, vážení hostia cíťte sa tu medzi nami dobre.

Slávnostne odovzdanie hasičského auta pre DHZ Zázrivá

Slávnostne odovzdanie hasičského auta pre DHZ Zázrivá

Slávnostne odovzdanie hasičského auta pre DHZ Zázrivá