Slávnostné otvorenie novozrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Obec Zázrivá zastúpená starostom obce JUDr. Matúšom Mníchom si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné otvorenie novozrekonštruovaného starého kostola zasväteného všetkým svätým, postaveného v rokoch 1791 – 1796 v Zázrivej.
Pri tejto príležitosti si pripomenieme 20. výročie darovania vianočného stromu zo Zázrivej do Vatikánu.

19.10.2014

Program:
16:00    Slávnostná svätá omša v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Zázrivej, ktorú bude celebrovať Mons. Andrej Imrich spišský pomocný biskup, generálny vikár
17:00     Sprievod do starého kostola, Liturgická pobožnosť
18:00    Slávnostná recepcia v kultúrnom dome v Zázrivej
18:30    Vystúpenie folklórnych súborov, FSK Kýčera zo Zázrivej, DFS Zázrivček
19:30    Vystúpenie hudobného zoskupenia Cigánski diabli

Kostolík sme mohli zrekonštruovať vďaka finančnej pomoci nasledovných organizácií a občanov:
Úrad vlády SR
Slovenská agentúra životného prostredia
Prvá Stavebná sporiteľňa a.s.
Nadácia Pontis  SLSP a.s.
Okrúhlica pozemkové spoločenstvo Zázrivá
Urbár pozemkové spoločenstvo Zázrivá
Bziny pozemkové spoločenstvo
Farský úrad v Zázrivej
Turizmus Zázrivá
Žofia Majdišová, Zázrivá Grúne 19
Roman Brutenič s manželkou
Cyril Ligas, Zázrivá Stred 46
rodina Jozefa Karcola z osady Havrania 15
Ing. Pagerka Ján, Senica, rodák zo Zázrivej

 

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej

Slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej