Slávnostné uvítanie do života 2016

Slávnostné uvítanie do života 2016

Srdečne Vás, milí rodičia, pozývame s Vašim dieťatkom, ktoré sa narodilo v roku 2015 na Slávnostné uvítanie do života, ktoré sa uskutoční dňa dňa 17.4.2016 o 14.00., v kultúrnom dome v Zázrivej.

Brigáda rodičov na vykopanie jám pre ovocné stromky je 9.4.2016 sobota o 9:00 za budovou KD Zázrivá

kontakt: Milota Papalová – 0907 476 063

Zoznam detí narodených v roku 2015
p.č. meno a priezvisko trvale bytom rodičia
1. Gabriel Zacharovský Stred 368 Juraj a Martina Zacharovský
2. Eliška Smišková Stred 382 Lukáš a Eliška Smiškovci
3. Richard Kokoška Stred 480 Miroslav a Lucia Kokoškovci
4. Lucia Žúborová Biela 52 Peter a Veronika Žúborovci
5. Simona Falátová Biela 37 Monika Falátová
6. Viliam Kostroš Havrania 79 Lukáš a Petra Kostrošovci
7. Liliana Mäsiarová Stred 67 Erika Mäsiarová
8. Filip Dominik Bednár Ráztoky 90 Martina Bednárová
9. Benjamín Štyrák Ráztoky 8 Albín a Eva Štyrákovci
10. Filip Rybka Stred 430 Jana Smolková
11. Katarína Žúborová Stred 471 Igor a Zuzana Žúborovci
12. Lukáš Fedor Ráztoky 39 Marek a Eva Fedorovci
13. Ľuboš Greško Kozinská 92 Ľuboš a Veronika Greškovci
14. Peter Bulák Plešivá 19 Tomáša Lucia Bulákovci
15. Nela Haviarová Petrová 61 Libor a Lucia Haviarovci
16. Marek Jurík Dolina 154 Miroslav a Jana Juríkovciv
17. Ema Pallová Stred 225 Ján a Katarína Pallovci
18. Martin Chvíľa Stred 8 Janka Cígerová
19. Matúš Moravčík Stred 39 Milan a Andrea Moravčíkovci
20. Vivien Pazderová Stred 87 Martina Pazderová
21. Ema Sádecká Stred 470 Pavol a Lenka Sádecký
22. Dominik Záň Dolina 126 Ján a Lucia Záňovci
23. Sofia Štiaková Stred 88 Martin a Katarína Štiakovci

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

Gabriel Zahcarovský
Eliška Smišková
Richard Kokoška
Lucia Žúborová
Simona Falátová
Viliam Kostroš
Liliana Mäsiarová
Filip Dominik Bednár
Benjamín Štyrák
Filip Rybka
Katarína Žúborová
Lukáš Fedor
Ľuboš Greško
Peter Bulák
Nela Haviarová
Marek Jurík
Ema Pallová