Slávnostný mariánsky koncert pri príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Farský úrad a Obecný úrad v Zázrivej vás srdečne pozývajú na
Slávnostný mariánsky koncert
pri príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Sobota 15.augusta 2020 o 19°°
Rímskokatolícky farský kostol v Zázrivej

Účinkujúci:
Ivana Lacková, spev

Hostia:
Terézia Rusiňáková violončelo
Nataša Berešíková klavír
Vladimír Moravčík st. husle

Zbojband:
Vladimír Moravčík ml. husle
Michal Tlacháč viola
Anton Williger ml. kontrabas

Program je zostavený z diel hudobných skladateľov:
Giulio Caccini, Édouard Lalo, Franz Schubert, Bohuslav Martinů, Eugen Suchoň, Mikuláš Schneider-Trnavský, William Gomez

Garant programu: SZUŠ Akadémia muzika Terchová