Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Women Institute Slovakia Občianske združenie pomáhajúce ženám a deťom zažívajúcim násilie.

,,Slovensko bez násilia páchaného na ženách“

Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie

,,Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“

„Spoluprácou k spoločným hodnotám“

WOMEN  INSTITUTE  SLOVAKIA  o.z.

Slovensko bez násilia páchaného na ženách

Poskytujeme odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo ženám – obetiam domáceho násilia, na vysokej odbornej úrovni, bezplatne a diskrétne, dlhodobo ambulantnou formou osobne, aj telefonicky na krízovej linke.  Samozrejmosťou je úplná diskrétnosť a mlčanlivosť. Našimi odbornými partnerkami v oblasti poskytovania sociálnych služieb v projekte Slovensko bez násilia páchaného na ženách sú MyMamy OZ z Prešova a Norasenteret z Kirkenes, Nórsko,  aj nezisková organizácia Centrum Slniečko z Nitry, ktorá je aj našim odborným garantom. Okrem toho máme partnerov aj Prešovskú rozvojovú agentúru a obec Medzany. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu a doba realizácie je do 30.4.2017.

Násilie páchané na ženách je akýkoľvek prejav fyzickej alebo verbálnej sily, donucovanie alebo deprivácia ohrozujúca život zameraná na ženu a ktorá spôsobuje fyzické a psychické utrpenie, ujmu, poníženie, obmedzenie slobody a udržuje ženu v podriadenosti.

V násilnom vzťahu netrpia iba ženy, ale aj deti. Nemusia byť týrané priamo násilníkom. Preberajú podvedome vzorce správania a násilie sa pre ne stáva normou na riešenie konfliktov. Dá sa hovoriť aj o takzvanom začarovanom kruhu násilia, kedy sa zo syna násilníka stáva tyran a dcéra má tendenciu  stať sa obeťou.

Mnoho žien svoju situáciu chce riešiť, ale nevie ako. Rodina a ani priatelia často pomôcť nemôžu alebo nechcú. Práve kvôli takýmto prípadom vznikli organizácie poskytujúce pomoc na odbornej úrovni. Je dôležité, aby pomoc bola profesionálna a dostupná.

Domáce násilie bolo v našej spoločnosti dlho tabuizované a podceňované. Po zmene systému na Slovensku vznikli organizácie zamerané na pomoc  ženám obetiam domáceho násilia a  ich deťom. Medzi tieto inštitúcie patrí aj naša organizácia. Financovaní sme z projektových finančných prostriedkov + spolufinancovanie, pomáhajú nám dobrovoľníci a veľmi potrebná a užitočná je spolupráca s mestom  a zamestnávateľmi, tiež s políciou a lekármi.

Naša pôsobnosť je v celom Žilinskom samosprávnom kraji, ale samozrejme kontaktovať nás môžu aj ženy z iných samosprávnych krajov, prípadne ak Vy poznáte niekoho, kto takúto pomoc a podporu potrebuje, neváhajte nás kontaktovať. Nebuďme ľahostajní k utrpeniu iných a násilie prestaňme tolerovať.

Náš kontakt :
0919 200 302
info@beznasilia.sk
www.beznasilia.sk