SODB 2021- Informácia o sčítaní obyvateľov

Prvé plne elektronické sčítanie začalo 15. februára 2021. K dnešnému dňu, t. j. 23.03.2021 sa sčítalo 82,98 % obyvateľov našej obce. Samosčítanie obyvateľov bude 31.3.2021 ukončené a sčítací formulár už nebude možné vyplniť po tomto termíne.

Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším príbuzným, ak vás o to požiadajú, príp. spoluobčanom, ktorí nemajú pripojenie na internet.

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, budete môcť využiť asistované sčítanie, ktorého obdobie je určené medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021. Navštívite kontaktné miesto zriadené obcou (u nás bude kontaktným miestom obecný úrad), kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo požiadate o mobilného asistenta, ktorý Vás navštívi doma a sčíta Vás.
Obdobie asistovaného sčítania bude určené pre každú obec individuálne, maximálne na dobu 6 týždňov. Termín určí predseda Štatistického úradu SR rozhodnutím na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva v závislosti od epidemiologickej situácie na Slovensku a v regiónoch. O termíne určenom pre našu obec Vás budeme informovať.

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenskej republiky majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.

Dokument na stiahnutie vo forme PDF : Spoločné tlačové vyhlásenie ŠÚ SR a ÚVZ SR
Po kliknutí na odkaz budete presmerovaný na elektronický formulár.

Kontakt pre bližšie informácie a pomoc pri sčítaní: Mgr. Karol Karcol 0908 941 052, karol.karcol@zazriva.com