ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali, a opäť po štyroch adventných týždňoch očakávania príchodu Jezuliatka, zasadneme k štedrovečernému stolu so svojimi blízkymi.

Možno sme si už počas týchto štyroch týždňoch veľa vecí odpustili, veľa vecí pochopili, veľa vecí prijali.

Dovoľte mi, vážení spoluobčania vysloviť prianie pre nás všetkých, prianie, aby sme nikdy nestratili cit. Cítime už od narodenia, že nás ľúbia rodičia, neskôr manželky a manželia, deti, priatelia a známi. Oni zas cítia, že ich ľúbime my, že sme im vďační za ich lásku.

Preto nám všetkým prajem, aby sme si zachovali naše city a láska nech nás sprevádza nielen v tomto vianočnom čase, ale aj po celý život.

Prajeme Vám, aby ste tento krásny čas strávili v zdraví, šťastí a porozumení a do Nového roka želáme veľa síl.

 

 

Matúš Mních – starosta obce
a kolektív pracovníkov obecného úrad v Zázrivej.