Testovanie na COVID-19 v obci Zázrivá

Testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu.
Na testovaní sa nezúčastnia klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach, ktorým bude testovanie vykonané priamo vo svojich zariadeniach.

V obci sú zriadené dve odberné miesta:
Odberné miesto 1 –  Nová budova ZŠsMŠ v Zázrivej
osady: Biela a Stred

Odberné miesto 2 – Kultúrny dom v Zázrivej
osady: Petrová, Demkovská, Dolina, Ráztoky, Grúňe, Plešivá, Havrania, Končitá, Kozinská,

Testovanie sa uskutoční:
v piatok 23.10.2020 v čase od 08:00 – 20:00 hod.
v sobotu 24.10.2020 v čase od 08:00 – 20:00 hod.
v nedeľu 25.10.2020 v čase od 08:00 – 20:00 hod.

12.00-13.00 prestávka na obed a 17.00-17.30 prestávka na večeru.

Na testovanie prosím prichádzajte na príslušné odberné miesto tak ako prichádzate počas volieb do jednotlivých okrskov !

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované. Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR. Testujúci personál bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE:
Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA:
Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, deti od 10 do 15 rokov kartičkou poistenca. Vypíšete formulár potrebný na registráciu. Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.

ODBER:
Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY:
Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV:
Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku, Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. O mieste karantény informujete príslušný úrad podľa pokynov Vášho lekára. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..). Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti. Nikam necestujte. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test.

Užitočné odkazy:
https://www.somzodpovedny.sk/
https://korona.gov.sk/
https://spolocnazodpovednost.mil.sk/93993/home.php
https://www.zmos.sk/specialna-web-stranka-k-celoplosnemu-testovaniu–oznam/mid/405616/.html#m_405616