„Tradičné tesárstvo a ľudové staviteľstvo“

Obec Zázrivá organizuje pre záujemcov workshop:

Tradičné tesárstvo a ľudové staviteľstvo

15. – 17.12.2017 v Zázrivej

plagat_tesari_02Workshop bude prebiehať pod vedením dvoch
skúsených lektorov a majstrov:
Ing. arch. Borisa Hochela
a Ing.arch. Júliusa Lišaníka

Predbežný časový harmonogram workshopu:
piatok 15.12.2017 (8:00 -20:00)
sobota 16.12.2017 (8:00-20:00)
nedeľa17.12.2017 (8:00-18:00)

Workshop je určený pre záujemcov o tradičné tesárske remeslo a ľudové staviteľstvo, ktorí sa chcú naučiť základy tesárstva a ľudového staviteľstva, zdokonaliť sa v tesárskom remesle, dozvedieť sa pravidlá a zásady stavby a obnovy tradičných ľudových stavieb a hlavne vyskúšať si prácu tradičnými autentickými spôsobmi s akcentom na zachovávanie detailov a špecifickosti ľudových stavieb. Praktická časť workshopu bude zameraná najmä na činnosti:

príprava náradia – brúsenie, odkôrňovanie stromov, kresanie a rozmery, „nástrel“ vodiacej čiary, záseky a kresanie „na hrubo“, kresanie na hladko, založenie základového venca, výroba rybín v nárožiach, výroba otvorov, okien, dverí, krovu, výroba bačovskej koliby a iné“. Súčasťou workshopu budú odborné prednášky a prezentácie, taktiež aj odborná exkurzia spojená s prehliadkou stavieb tradičnej ľudovej architektúry.

Prihláška na tesársky workshop

plagat_tesari_02