Udelenie Pamätnej medaily ministra obrany SR

Starosta obce Zázrivá JUDr. Matúš Mních prebral z rúk ministra obrany SR Pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny pre Obec Zázrivá – osada Plešivá.