Upozornenie návštevníkov cintorína a výzva pre nájomcov dotknutých hrobových miest

Pravdepodobne dňa 27.12.2020 v nočných hodinách padla polovica kmeňa chránenej lipy (pod starým kostolom) pričom druhá polovica kmeňa, ktorá zostala stáť, predstavuje ďalšie riziko ohrozenia zdravia a majetku občanov.
V minulosti sme už niekoľko krát žiadali NPMF o súhlas odstráneným tejto lipy, ale vždy naša žiadosť bola zamietnutá ako neodôvodnená.
Veríme, že v tomto prípade bude NPMF jednať urgentne a profesionálne, aby sme spoločne ochránili zdravie a majetok našich spoluobčanov, ktorí sa na cintoríne veľmi často zdržiavajú.
Prosíme Vás o zvýšenú ostražitosť a pozornosť pri návšteve tejto časti cintorína.

Pádom časti lipy boli zničené okolité hroby, žiadame všetkých dotknutých nájomcov poškodených hrobových miest, aby kontaktovali obec Zázrivá, pre ďalší postup riešenia vzniknutej situácie:
starosta obce Zázrivá: JUDr. Matúš Mních – 0907 887 756, starosta@zazriva.com
správca pohrebiska: Mgr. Karol Karcol – 0908 941 052, karol.karcol@zazriva.com

Za Vaše porozumenie ďakujeme.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá