Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-
CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.
Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ochorení COVID-19 je uvedená na webovej stránke https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia fo forme PDF.