Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vyhlásila už 7. ročník čitateľskej súťaže Kniha Oravy 2015.  Hlasovanie prebiehalo od 1. marca do 8. apríla 2016. Nominované knihy boli rozdelené do dvoch súťažných kategórií. V 1. kategórii beletria bolo nominovaných 12 kníh, v kategórii č. 2 – odborná literatúra bolo nominovaných 21 kníh.
Nominované knihy boli  v čase od 1. marca do 8. apríla 2016 vystavené v knižnici a postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja v čase od 1. marca do 8. apríla 2016. O víťaznej knihe rozhodla čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov.
Kniha, ktorá získala  najviac čitateľských hlasov  získala  ocenenie Kniha Oravy. V odbornej literatúre sa na prvom mieste umiestnila kniha nášho rodáka JURÍKA , Jozefa – GÁBOROVEJ, Anny – DUDÁŠOVEJ, Evy.  – Zázrivské lazy.
Výstupná publikácia projektu „Zázrivskými lazmi“ predstavuje osobité kúzlo lazov v Zázrivej. Vytvárajú ho pôvodné drevenice, postavené so skúsenosťami predošlých pokolení, zvyšky kedysi sebestačných gazdovstiev i drevené ploty, ktoré však nikdy neuzatvárali krajinu, staré stromy, popod ktoré behali deti, kvety na lúkach a cengajúce stáda oviec a kráv. Autori chceli  aj takouto formou vzbudiť záujem o minulosť a úctu k dedičstvu predkov a rodnej zemi.
Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti a v prípade účasti knižnice na knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor na tomto medzinárodnom podujatí.
Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Publikácia Zázrivské lazy je voľne dostupná na obecnom úrade v Zázrivej.

Úspech v čitateľskej súťaži Kniha Oravy 2015