UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ

UTVORENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI ZÁZRIVÁ

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u t v á r a m

pre voľby do Európskeho parlamentu konaných dňa 25. mája  2019

tieto volebné okrsky a zároveň určujem volebné miestnosti v nich nasledovne:

číslo okrsku volebná miestnosť zaradenie osady
1. kultúrny dom – veľká sála, Zázrivá, Stred 149 Zázrivá-Stred,

Biela

2. kultúrny dom – prísalie, Zázrivá, Stred 149 Petrová, Demkovská, Dolina, Ráztoky, Grúne, Končitá, Havrania, Kozinská, Plešivá