Uzávera lesnej cesty Zázrivá – Oravská Lesná

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo ako správca Lesnej cesty Oravská Lesná-Zázrivá súhlasia s úplnou uzáverou tejto lesnej cesty na dobu vykonania stavby „ Havarijný stav LC Zázrivá – Oravská Lesná – zosuv“ po dohode so stavebníkom MBM GROUP a.s., t.j. od 02.09.2019 do 07.12.2019.

Odštepný závod Námestovo
Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Email: Frantisek.Brontvaj@lesy.sk
Tel.: +421435309875
Mobil: +421918334262