Veľtrh ITF Slovakiatour 2014 – korbáčiky zo Zázrivej

Veľtrh ITF Slovakiatour - korbáčiky zo Zázrivej

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín. Medzi zástupcov  z našej obce nás v oblasti gastronómie – výrobkov zo syra, úspešne  prezentoval p. Rastislav Volek – Syrex s.r.o. Prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.

Syrex s.r.o.

História firmy siaha až do obdobia našich starých a prastarých rodičov, ktorí sa živili salašníctvom – chovom oviec, kráv a s tým spojenou výrobou syra, syrových korbáčikov a srdciek.
V tejto tradícii pokračovali aj naši rodičia, ktorí hneď ako bola možnosť podnikania, založili túto našu firmu v roku 1993. Najskôr si sami chovali ovce a kravy, z ktorého mali mliečko a z neho vyrábali len korbáčiky, neskôr syrové vojky, postupne srdiečka či zvieratká ako kohútik, ovečka, jeleň. Predávali to najskôr pred kostolmi na nedeľných omšiach a dedinských jarmokoch, tržniciach. Postupne do niektorých obchodov a hotelov.
Po  pretransformovaní, v roku 2003 na firmu s názvom Syrex, sme už prestali chovať vlastné ovce a kravy a skôr sme sa venovali výrobe, kvalite výroby, modernizácii a predaju týchto výrobkov. V dnešnej dobe zamestnávame cca 30 zamestnancov, vyrábame 50 druhov mliečnych výrobkov a máme sieť predajcov po celom Slovensku a Čechách, ktorých zásobujeme čerstvými výrobkami raz až dva krát do týždňa.
Sme členmi Združenia zázrivských korbáčikárov, kde sme spoločne získali označenie – Značka kvality SK na údené a čerstvé korbáčiky a údené aj čerstvé vojky. Máme Chránené zemepisné označenie na Zázrivský korbáčik a Zázrivský korbáčik údený.

Odkaz na súvisiaci článok tu:

Fotografie z veľtrhu tu:

Veľtrh ITF Slovakiatour - korbáčiky zo Zázrivej

Veľtrh ITF Slovakiatour - korbáčiky zo Zázrivej

Veľtrh ITF Slovakiatour - korbáčiky zo Zázrivej