Verejné obstarávanie – kanalizácia

Zazriva

Verejný obstarávateľ Obec Zázrivá v súvislosti s vyhláseným Verejným obstarávaním pod označením 13934 – WYP, Vestník číslo 155/2013 – 09.08.2013 oznamuje, že otváranie ponúk časť “KRITÉRIA” sa uskutoční dňa 18.09.2013 o 11:00 hod v sídle firmy MP Profit, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, +421 903765195.

Ing. Anton Gardian
Projektový manažér
MP Profit, s.r.o.
Kancelária:
Mládežnícka 2101
017 01 Považská Bystrica
+421 903765195

kanalizacia