Vianočný pozdrav pre knižnicu

Dňa 16. novembra 2012 Obecná knižnica Zázrivá organizovala v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne podujatie pod názvom Vianočný pozdrav pre knižnicu. Témou podujatia bolo zhotovenie vianočného pozdravu, kde žiaci podľa vlastnej fantázie a tvorivosti vytvorili svoje pozdravy. Žiakov sme zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže, ktorá je realizovaná v rámci mikroprojektu Kultúra nás spája  -SK/FMP/06/032/.  Sprievodným podujatím bude výstava výtvarných prác v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka a vydanie pohľadníc a malých kalendárikov s víťaznými návrhmi.