Výberové konanie na ťažbu dreva

Urbár, pozemkové spoločenstvo Zázrivá vyhlasuje výberové konanie na prevedenie rubných úmyselných ťažieb a prebierok v porastoch Urbáru v Zázrivej. Záujemcovia o tieto práce sa môžu prihlásiť do 30.4.2012 v kancelárii Urbáru v Zázrivej, Stred 197 alebo na tel č. 0915 896972

Urbár, p.s. tiež ponúka pílenie dreva na objednávku (krovy a iné rezivo podľa požiadavky). Informácie na mailovej adrese:  urbarzazriva@dkubin.sk alebo na tel. čísle  0915 896972

Anton Drengubiak – predseda Urbáru pozem.spol. Zázrivá