Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Vzhľadom na prívalový dážď a dlhotrvajúce dažde, došlo v obci Zázrivá časť Biela  dňa 26.06.2020 o 21:30 hod. k vybreženiu Belanského potoka a jeho prítokov v osade Biela. Riziko vybreženia  naďalej hrozí najmä v osade Biela a Petrová

Na základe týchto skutočností obec Zázrivá podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. vyhlasuje III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Zázrivá na vodnom toku Zázrivka, Belanský  potok a jeho prítokov dňom 26.06.2020 k 22:00 hod.

Obec Zázrivá, okamžite zahajuje záchranné práce.

JUDr. Matúš Mních , starosta obce

PDF- dokument