Výkup oceľového šrotu a farebných kovov

Súkromná firma vykupuje oceľový šrot a farebné kovy v sobotu t.j. 14.04.2012 v zbernom dvore v Zázrivej od 08,00 – 17,00 hod.

Kontakt: 0908 148 248
E-mail: dreimetal@gmail.com