Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende konanom dňa 7.2.2015 v Zázrivej.

okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 1108 1025 2133
Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 407 314 721
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 407 314 721
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 406 314 720
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 1 0 1

 

Výsledky hlasovania v referende konanom dňa 7.2.2015 v Zázrivej podľa jednotlivých otázok

 

otázka

okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
áno nie áno nie áno nie
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?  

 

389

 

 

15

 

 

301

 

 

11

 

 

690

 

 

26

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?  

 

378

 

 

23

 

 

297

 

 

14

 

 

675

 

 

37

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?  

 

374

 

 

25

 

 

285

 

 

22

 

 

659

 

 

47

 

Výsledky hlasovania v referende