Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015

Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok, zároveň zúčastnených súťažiacich prosíme, aby nás kontaktovali, z dôvodu zaslania pozornosti ako vyjadrenie vďaky za spoluprácu.

Kontakt:
0907476063 a 0908941052
m.papalova@gmail.com, karol.karcol@gmail.com.

Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015

SÚŤAŽ DOMA VYROBENÝCH TRAKTOROV – DIFERÁK 2015

Víťazi kategórie 4×4
1.miesto Lukáš Otruba
2.miesto Jozef Garabík
3.miesto Marek Špánik
3.miesto Ševčík Jurášek
4.miesto Miroslav Kostrbík
5.miesto Maroš Petera
6.miesto Marcel Kováčik

Víťazi kategórie 2×4
1.miesto Marián Harvánek
2.miesto Michal Britvík
3.miesto Jozef Garabík

Zúčastnení súťažiaci:
1. František Glončák
2. Pavol Augustín
3. Radoslav Stupňan
4. Martin Gužík
5. Michal Garabík
6. Peter Hričo
7. Marián Harvánek
8. Jozef Garabík
9. Michal Britvík
10. Miroslav Kostrbík
11. Patrik Garabík
12. Jozef Garabík
13. Peter Garabík
14. Ondrej Bela
15. Marek Špánik
16. Ondrej Borončo
17. Jaroslav Bačinský
18. Jozef Peterka
19. Marcel Kováčik
20. Ferdinand Otruba
21. Maroš Petera
22. Ján Majerík
23. Lukáš Otruba
24. Martin Otruba
25. Juraj Ševčík

Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015