Výstava – Zázrivské lazy

Dňa 7.11.2016 Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovala výstavu  Zázrivské lazy. Témou výstavy bola beseda  spojená s rozhovorom s autormi  knihy Zázrivských lazov s Jozefom Juríkom, Evou Dudášovou a Annou Gáborovou. Ďalšími hosťami na tému: Hodnota vidieckej krajiny, architektúry a vzťah súčasnej spoločnosti k týmto hodnotám bol autorizovaný architekt Igor Krpelán – autor knihy „Pokračovanie rodu“ a Peter Madigár – spoluautor knihy „Dedinami“. Cieľom výstavy bolo prezentovať význam využiteľnosti pôvodných objektov ľudovej architektúry v súčasnosti a uvedenie modelových riešení využitia pôvodných objektov ľudovej architektúry s úpravami. Išlo hlavne o prezentáciu a životaschopnosť zachovaných objektov, ich konštrukčné riešenia, materiál a prípravy objektov.  Zázrivá leží v chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra, v rázovitej krajine, ktorá svojou krásou očarila mnohých umelcov. Ľudia  tu nachádzajú pokoj, inšpiráciu a práve v Zázrivej bolo zdokumentovanie ľudovej kultúry prvoradé.

Výstava - Zázrivské lazy

Výstava - Zázrivské lazy

Výstava - Zázrivské lazy