Výtvarná súťaž v knižnici

Výtvarná súťaž v knižnici

Dňa 24.mája 2013 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne organizovalo podujatie. Zámerom podujatia bolo zapojiť deti do medzinárodnej výtvarnej súťaže – ilustrácie regionálnych povestí pod názvom Vzájomné kultúrne inšpirácie tradične a inovatívne. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Podujatia sa zúčastnili žiaci prvého, druhého, štvrtého, piateho ročníka a školského klubu. Žiakom sme prečítali jednu z oravských povestí. Svoje literárne a výtvarné schopnosti mali deti možnosť prejaviť ilustráciami hlavných hrdinov.
Dňa 22.5.2013 sa v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne  konalo vyhodnotenie regionálnej súťaže Päť slov. Do súťaže sa zapojilo vyše 700 súťažiacich.  Náročné kritériá poroty ukázali, že 1. miesto v súťaži ako aj Diplom – SR získala žiačka  Henrieta Gaššová, 8.A ZŠ Zázrivá. Čestné uznanie získala Vanesa Cingelová Súťaž dokazuje, že žiaci pristupujú k svojej práci kreatívne a zodpovedne.
Víťazom blahoželáme a dúfame, že ocenenia sa stanú motiváciou aj pre ostatné deti.

Výtvarná súťaž v knižnici

Výtvarná súťaž v knižnici

Výtvarná súťaž v knižnici