Vývoz komunálneho a separovaného zberu – zmena

Plánovaný vývoz komunálneho zberu počas veľkonočných sviatkov (18.4.2014 – piatok), ostáva nezmenený.

Plánovaný vývoz separovaného zberu počas veľkonočných sviatkov (21.4.2014 – pondelok), je preložený na piatok 25.4.2014.

 

Biela: konečná Stred: vyšný koniec pri železnom moste p. Otruba č.d.429, IBV Sihli p Smolka č.d. 387, centrum pohostinstvo Skala, centrum predajňa Jednota, centrum Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, zberný dvor, križovatka rázcestie Plešivá p. Jánoštín č.d. 52, križovatka rázcestie Terchová, Mlynisko p. Žúbor č.d.11,  Demkovská: konečná – pod Rovnou horou,  Malá Petrová: Jánošíkov dvor Plešivá: p. Červeň č.d. 18, konečná Dolina: križovatka rázcestie Ráztoky, kaplička p. Maceková č.d. 64, autobusová zástavka p. Fedor č.d. 15, p. Čupaj č.d. 88,  Ráztoky: Predajňa rozličného tovaru p. Zubajová, Grúňe: p. Fedor č.d. 10 Havrania: predajňa Jednota, konečná  Kozinská: bývala predajňa rozličného tovaru,  Končitá: konečná,

 Biela: konečná Stred: vyšný koniec pri železnom moste p. Otruba č.d.429, IBV Sihli p Smolka č.d. 387, centrum pohostinstvo Skala, centrum predajňa Jednota, centrum Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, zberný dvor, križovatka rázcestie Plešivá p. Jánoštín č.d. 52, križovatka rázcestie Terchová, Mlynisko p. Žúbor č.d.11,  Demkovská: konečná – pod Rovnou horou,  Malá Petrová: Jánošíkov dvor Plešivá: p. Červeň č.d. 18, konečná Dolina: križovatka rázcestie Ráztoky, kaplička p. Maceková č.d. 64, autobusová zástavka p. Fedor č.d. 15, p. Čupaj č.d. 88,  Ráztoky: Predajňa rozličného tovaru p. Zubajová, Grúňe: p. Fedor č.d. 10 Havrania: predajňa Jednota, konečná  Kozinská: bývala predajňa rozličného tovaru,  Končitá: konečná,