Vyznamenanie obci Zázrivá Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

Obec Zázrivá obdržala pamätnú medailu pri každoročnom spomienkovom podujatí tragickej marcovej udalosti z roku 1945 –  70. výročia vypálenia obce Kalište.
Pri tejto príležitosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyznamenalo predstaviteľov 102 vypálených obcí, ktoré postretol rovnaký osud. V Zázrivej 4.11.1944 v osade Plešivá – Balkán zhoreli hlavne zadné stavy a obytné domy v ich bezprostrednej blízkosti.
Podujatie sa uskutočnilo 17. marca od 13.00 v Múzeu SNP Banská Bystrica.

Vyznamenie obci Zázrivá Ministerstvom obrany Slovenskej republiky

Obec Zázrivá obdržala pamätnú medailu pri každoročnom spomienkovom podujatí tragickej marcovovej udalosti z roku 1945 -  70. výročia vypálenia obce Kalište. Pri tejto príležitosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyznamenalo predstaviteľov 102 vypálených obcí, ktoré postretol rovnaký osud. Podujatie sa uskutočnilo 17. marca od 13.00 v Múzeu SNP Banská Bystrica.

Obec Zázrivá obdržala pamätnú medailu pri každoročnom spomienkovom podujatí tragickej marcovovej udalosti z roku 1945 - 70. výročia vypálenia obce Kalište. Pri tejto príležitosti Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyznamenalo predstaviteľov 102 vypálených obcí, ktoré postretol rovnaký osud. Podujatie sa uskutočnilo 17. marca od 13.00 v Múzeu SNP Banská Bystrica.

Viac podrobnosti v tomto článku: Nemci vypálili Plešivú kvôli partizánom