Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Ide o 8. ročník oceňovania v Žilinskom kraji. Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť.

Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách:
a/ TOP mládežník – mladý človek do 25 rokov, ktorý svojimi aktivitami a záujmom o život v miestnej komunite do nej prináša hodnoty, ktoré ju obohacujú.
b/ TOP občan – osoba, ktorá je svojou angažovanosťou vo veciach verejných a komunitných, dobrým príkladom pre mladú generáciu.
c/ TOP zástupca samosprávy – osoba, ktorá pôsobí v miestnej samospráve ( starosta, primátor, poslanec, úradník, člen komisie) a okrem iných dôležitých oblastí sa venuje aj komunikácii s mladými ľuďmi a ich podpore.
d/ TOP organizácia – organizáciu, ktorá je občianskym združením, neziskovou organizáciou, ktorá systematický a dlhodobo podporuje osobnostný rozvoj mladých ľudí.
e/ Top čin ľudskosti – významný čin, skutok pomoci občanom v núdzi, zdravotne postihnutým, seniorom, deťom, rodinám v kritických okamihoch a pod. Čin, ktorý prispel k záchrane života alebo zlepšil kvalitu života jednotlivcov, či komunity. Čin, ktorý vyzdvihuje ľudskosť, dôstojnosť a odvahu človeka.

Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite“, povedala Darina Čierniková, riaditeľka Rady mládeže Žilinského kraja.

Predkladateľom môže byť: právnická osoba (obec, mimovládna organizácia alebo jej lokálna zložka, škola a pod.) alebo neformálna skupina fyzických osôb (nomináciu podávajú minimálne 5 členovia neformálnej skupiny). Každý navrhovateľ môže zaslať jednu nomináciu v každej kategórii.

Nominácie je potrebné dodať do 14. 11. 2023 do 24:00 h cez tento formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHcsebRQMj_JUxHl2E-4fLj9D0EGS1ehPGsVugETDWnIFy1g/viewform
K nominácii je potrebné na e-mail rmzk@rmzk.sk poslať 4 fotografie nominovanej osoby/organizácie a do predmetu správy uviesť “ocenenie 2023”. Ideálne by to mali byť fotografie, ktoré priamo súvisia a dopĺňajú túto nomináciu (fotografie priamo z činnosti) a jedna z nich by mala byť aktuálna portrétna fotografia.
Z doručených návrhov odborná komisia vyberie na ocenenie tých, ktorí spĺňajú štatút oceňovania a tiež určí jedno hlavné ocenenie v každej kategórií.

Udelenie ocenení je plánované na 07. decembra 2023 v Martine.

Oceňovanie sa realizuje pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Realizuje sa s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.

Kontakt:
Rada mládeže Žilinského kraja, M. R. Štefánika 8390/13, 010 01 Žilina, mobil: 0908 965 002,
e-mail: darina.ciernikova@rmzk.sk , www.rmzk.sk , www.ocenovanie.rmzk.sk