XXXI. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM KRAJOM

Jánošíkov kraj, n.o., v spolupráci s Mestom Žilina obcami Lutiše a Zázrivá a Gymnáziom sv. Františka v Žiline organizuje 26. januára 2013 XXXI. ročník lyžiarskeho prechodu JÁNOŠÍKOVÝM  KRAJOM.

TRASA A:
ZÁZRIVÁ, Havrania – s. Hoľa – traverz Javorinky – Kýčerka – Vojenné – Lutiše, Melišíkovci – s. pod Zlieňom – traverz Magury – Požeha – KOTRČINA LÚČKA – Dĺžka: 38km, prevýšenie : +890m

TRASA B:
ZÁZRIVÁ, Havrania – LUTIŠE, Melišíkovci, Dĺžka: 23km,  prevýšenie: +620m

TRASA C:
LUTIŠE, Melišíkovci – KOTRČINA LÚČKA, Dĺžka: 15km, prevýšenie:  +270m
Značenie : značkami lyžiarskeho prechodu na stromoch a stuhami

Doprava:
autobusmi. Odchod o 7:00 hod. z ulice 1. mája, oproti autobusovému nádražiu, cca 300 m od železničnej stanice.

Občerstvenie:
čaj v Lutišiach, osada Melišíkovci (možnosť zakúpenia guľášu). Sem sa presunú autobusy zo Zázrivej. Čaj v pohostinstve v Kotrčinej Lúčke pre trasu C.

Ukončenie A + C:
KOTRČINA LÚČKA, odtiaľ odvoz do Žiliny.
Ukončenie B:
LUTIŠE, odtiaľ odvoz do Žiliny.

Pokyny:
― z trasy je možné v nutnom prípade odbočiť do Terchovej-Struhárne, neskôr do Lutíš, Lysice, Hor.Vadičova, alebo Gbelian k zastávkam SAD
― účastníci štartujú na vlastné nebezpečie
― organizátori nezodpovedajú za stratu cenných vecí a peňazí
― v prípade nepriaznivých snehových podmienok bude trasa zmenená, v krajnom prípade aj termín konania

Účastnícky poplatok:
Pre trasu A + B:
4 €, mládež do 19 rokov 2 €, dôchodcovia 3 €
Pre trasu C:
3 €,  mládež do 19 rokov a dôchodcovia 2 €

Prezentácia : Žilina, ul. 1.mája pri autobusoch od 6:30 do 6:55 hod. Pri prezentácii dostanú účastníci odznak lyžiarskeho prechodu, nálepku na lyže a účastnícky list.

Prihlášky:
zaslať najneskôr do 22.1. 2013 spolu s úč. poplatkom a uvedením trasy (A,B,C) na adresu:
A. Ďurčanský, Gymnázium sv. Františka, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina (alebo od 7. januára osobne priniesť na vrátnicu Gymnázia – vchod z Kmeťovej ul.) alebo odteraz najneskôr do 19. januára prevodom na účet č. 4200188296/8360 ako variabilný symbol dajte 6 prvých číslic Vášho rodného čísla a na emailovú adresu     janosikovkrajXXXwbl.sk  pošlite info o platbe so zoznamom prihlasovaných osôb (meno, bydlisko, rok narodenia, trasa)    Pozn.: XXX v adrese nahraďte zavináčom

POZOR!: miesto v autobuse len do naplnenia kapacity pre prihlásených s uhradeným úč. poplatkom

Časový rozpis:
začiatok prechodu v Zázrivej – Havranej: 8:00 hod.
Lutiše – Melišíkovci: 11:00 – 12:30 hod.
Kotrčina Lúčka: 13:00 – 15:00 hod.

Sponzori:
MESTO ŽILINA – sponzoruje dopravu zo Žiliny do Zázrivej a späť Gevie, Ing. Georg Kuna, Žilina, Uhoľná 3 (reklama, sieťotlačové služby)
Obec Lutiše – zabezpečuje občerstvenie v Lutišiach
Kotrčina Lúčka – občerstvenie v pohostinstve
Obec Zázrivá – úprava trasy

Informácie v prípade potreby budú aktualizované na http://www.janosikovkraj.wbl.sk