Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 29. 04. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29.04.2021 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29.04.2021, č. 01-28 2021.